Vitaliteitsbeleid voor jouw organisatie

Voor al jouw vragen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en preventie van uitval en verloop!

Is er binnen jouw organisatie veel verloop en/of veel verzuim? Verlopen re-integratietrajecten niet naar wens?

Als vitaliteitsdeskundige en arbeidskundige kan ik bijdragen aan het vergroten/behouden van arbeidsmogelijkheden van mensen (al of niet met een beperking) en verbetering van de mens-werkafstemming.

Één op de drie werknemers valt uit door werk gerelateerde psychische klachten. Vitaliteit gaat veel verder dan ‘gezonde medewerkers’. Het heeft te maken met betrokkenheid, inspiratie, relaties, autonomie, veranderingsbereidheid en veerkracht. Door gericht vitaliteitsbeleid krijgen werknemers meer plezier in hun werk, gaat het verloop en verzuim naar beneden en de slagkracht van de organisatie omhoog!

Programma’s op maat

Inspiratie voor leidinggevenden

Op zoek naar trainingen en workshops, bijvoorbeeld op het gebied van:

 • effectief omgaan met werkdruk

 • stress bespreekbaar maken

 • relax!

 • persoonlijke waarden

 • focus

 • talent herkennen

 • leefstijl

 • etc …

Ik maak altijd een programma op maat, al of niet samen met collega’s.

Workshops hebben echter een korte termijn effect! Alleen inbedding in vitaliteitsbeleid en voorbeeldgedrag van leidinggevenden zorgen voor blijvende effecten op langere termijn.

Nieuw: boksen als teambuildingsinstrument of gewoon voor de fun op een teamevent.

MELBA arbeidsonderzoek

Bij personeel met beperkingen

 • Zijn er problemen bij het functioneren op een werkplek ontstaan?

 • Of zijn deze te verwachten bij terugkeer naar werk na ziekte of ongeval?

 • Is niet helemaal duidelijk waar deze problemen aan liggen?

 • Is de oude functie nog geschikt (te maken) of kunnen we een nieuwe aangepaste functie creëren (jobcarving)?

Bij deze vragen is arbeidsmogelijkhedenonderzoek een optie: een individueel assessment, variërend van een dagdeel tot een hele dag. Het is gericht op het in beeld brengen van concrete handelingsvaardigheid en (psychische) belastbaarheid met het instrument Melba. Hiermee wordt zichtbaar onder welke randvoorwaarden en op welk niveau iemand kan functioneren.

Psychische, mentale én fysieke ondersteuning personeel

Begeleiding bij (dreigende) uitval

 • Is een werknemer aan het overleven? Last van chronische pijn, vermoeidheid, depressieve gevoelens, burn-out, overprikkeling?

 • Komt iemand terug na kanker?

Ik bied ondersteuning aan, zodat hij of zij weer kan gaan leven! Ik ben gespecialiseerd in een integrale aanpak gericht op psychische, mentale én fysieke aspecten, die leidt tot blijvende verandering. Van overleven naar leven!

Mensen kunnen snel terecht zonder wachtlijst!

Ik werk samen met BPB: Burn-out Preventie en Begeleiding.

Vitaliteitsbeleid & Disability management

Professioneel advies

 • Vitaliteitsbeleid: geen eenmalig gezondheidsprogramma, maar aandacht voor positieve werkidentiteit, waardering, sterke eigenschappen en veerkracht. Startend vanuit een op maat gemaakt PMO met een vragenlijst die op organisatie- én individueel niveau aangeeft hoe het staat met de psychologische basisbehoeften, energieniveau, emotioneel welbevinden en fysiek functioneren. Om preventief in te zetten en als startpunt van een groeitraject! Zeker als medewerkers veel vanuit huis werken!

 • Disability management: door mijn ervaring als arbeidskundige met arbeidsinpassing en arbeidsre-integratie kan ik advies geven over het opzetten van arbeidstrainingsafdelingen, assessmentinstrumenten en stroomlijning van het proces van arbeidsonderzoek en diagnose.

Een traject is maatwerk en start met een vrijblijvend kennismakingsgesprek van drie kwartier