Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Arbeidskundig onderzoek of arbeidsmogelijkhedenonderzoek

Maria werkt al bijna 40 jaar bij het verzorgingstehuis. De laatste maanden gaat dat niet meer van harte. Ze moppert veel en is vaak moe. Ze geeft aan dat het werk in de logistieke dienst haar zwaar valt en dat ze het ‘mannenwerk’ vindt. Haar collega’s krijgen steeds meer last van het gedrag van Maria.

Peter werkt met veel overgave als planner bij een klein technisch bedrijf waar van onderdelen en halffabricaten producten worden samengesteld. Hij maakt de laatste tijd veel fouten waardoor de processen soms fout lopen en producten niet op tijd geleverd kunnen worden. Zelf geeft hij aan dat zijn geheugen zo slecht is.

Tinie werkt al jaren in het ziekenhuis als administratieve kracht. Ze is al enkele jaren bezig met het digitaliseren van dossiers, maar dat werk loopt binnenkort af. Alle andere taken vragen waarschijnlijk vaardigheden waarover Tinie niet beschikt. Moet zij nu ontslagen worden of zijn er toch nog andere opties?

Zo maar een paar vragen waarin arbeidskundig onderzoek helpend kan zijn. Als er problemen zijn bij het functioneren op een werkplek is arbeidskundig onderzoek ofwel arbeidsmogelijkhedenonderzoek op zijn plaats.

Wat is een arbeidsmogelijkhedenonderzoek?

Een arbeidsmogelijkhedenonderzoek is een individueel assessment, variërend van een dagdeel tot een hele dag. Het is gericht op het in beeld brengen van concrete handelingsvaardigheid en (psychische) belastbaarheid. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt onder welke randvoorwaarden en op welk niveau iemand kan functioneren.

Het Melba systeem is daarbij de leidraad. Melba is een referentiekader om (duurzaam) arbeidsvermogen inzichtelijk te maken. Hierbij gaat het om 29 sleutelkwalificaties: vaardigheden die in elke werksituatie van belang zijn, onafhankelijk van het soort werk. Zoals werkplanning, zelfstandigheid en zorgvuldigheid. Je kunt concreet uitspraken doen over belasting en belastbaarheid en arbeidsvaardigheden gedegen en overzichtelijk in kaart te brengen aan de hand van arbeidstoetsen, worksamples en observaties.

Zo kun je

  • arbeidsvermogen van de medewerker bepalen en inschatten of (terugkeer naar) werk mogelijk is
  • bepalen welke voorwaarden nodig zijn om zo optimaal mogelijk te functioneren
  • beter communiceren met de medewerker, leidinggevende, HR medewerker, verzekeringsarts, bedrijfsarts of gemeente
  • een praktisch advies geven aan de medewerker en degene die de medewerker in de praktijk begeleidt.

Hoe gaat het in z’n werk?

Eerst heb ik met de opdrachtgever een gesprek om de precieze vraag helder te krijgen. Op basis daarvan maak ik een offerte. Daarna wordt de medewerker uitgenodigd voor een intake en de eerste handelingsvaardigheidstoetsen (duur ongeveer twee en een half tot drie uur). Dan volgt meestal een tweede afspraak voor het afnemen van nog meer praktische toetsen en eventueel vragenlijsten (indien van toepassing). In totaal duurt dit 3 tot 6 uur.

Indien het relevant en mogelijk is volgt een kort gesprek met een leidinggevende die betrokkene kent op basis van een vooraf ingevulde vragenlijst over het functioneren. Binnen twee weken volgt een schriftelijke rapportage met een telefonische nabespreking met de betrokkene en daarna een nabespreking met de opdrachtgever / leidinggevende / betrokkene.

Hierna heeft u concreet advies in handen om vervolgstappen te zetten! Vaak wordt na het onderzoek ook voor de medewerker zelf pas duidelijk wat er eigenlijk aan de hand is. En wat helpend zou kunnen zijn.

Bij Maria bleken er nogal wat dingen in haar werk veranderd te zijn, dingen die zij eigenlijk heel lastig vindt en cognitief niet goed aankan. Dat maakt haar heel onzeker en levert heel veel stress op. Gelukkig konden enkele taken worden aangepast en bij andere krijgt zij nu meer aansturing. Zo kan zij tot haar pensionering naar tevredenheid aan de slag blijven.

Met het geheugen van Peter is niets mis, het is zelfs beter dan gemiddeld. Maar wat wel mis is, is zijn vermogen om dingen met elkaar in verband te brengen en overzicht te hebben. Hij probeert alles op geheugen te doen, maar dat is onmogelijk. Door een hartstilstand en reanimatie anderhalf jaar geleden is schijnbaar toch iets beschadigd in zijn hersenen. Hij heeft vrijwillig een stapje terug gedaan en hoeft nu niet meer te plannen. Dat geeft rust en voldoening.

In het ziekenhuis waar Tinie werkte waren enkele vacatures op andere afdelingen die misschien geschikt konden zijn. Twee vielen er meteen af door de vereiste samenwerking en planning, maar één bleek heel erg geschikt: bij de ziekenhuisapotheek. Tinie is namelijk héél precies en zorgvuldig en houdt zich strikt aan wat voorgeschreven is.

Bellen kan op alle werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur, maar mailen kan natuurlijk 24/7